Vi är alla en del av framtidens energisystem 

Live-in Smartgrid är ett initiativ som arbetar med att lösa effektproblematiken i Uppland där näten är extra utsatta. Vi samarbetar med kommunen, innovativa företag och forskare för att hitta lösningar till framtidens smarta energisystem

Vad är effektproblematiken?

Effektproblematiken handlar om att användningen av energi är väldigt koncentrerad under vissa tidpunkter på dygnet eller året. Men vi har inte brist på mängden el – tvärtom producerar vi lite mer el än vad vi gör av med. Men den behöver fördelas på ett mer effektivt sätt.

Vad är lösningen?

För att åtgärda problemet krävs ett flexibelt och smart nät som jämnar ut belastningen. Vi behöver till exempel tekniska lösningar som effektiviserar uttaget av effekt men även en omställning i hur man integrerar förnybar elproduktion. Vi behöver helt enkelt välja gröna alternativ och lära oss mer om hur vi konsumerar el. Och det är där Live-in Smartgrid kommer in!

Filmen är designad och animerad av Sam Zelaya

Uppland tar täten i klimat- och energiomställningen

I Uppland görs mycket för att bidra till framtidens energisystem. Bland annat har Uppsala kommun som klimatmål att vara fossilfri 2030 och klimatpositiv 2050. Men Uppland står inför stora utmaningar eftersom regionen inte kan möta sitt energibehov just på grund av effektproblematiken. Vi på Live-in jobbar aktivt för att bidra till ett mer hållbart och robust nät i Uppland.

Det här kan du göra!

Företag, privatpersoner, elbilsägare och alla andra elanvändare kan bidra till vårt arbete genom att gå med i Live-in Smartgrid och dela elanvändningsdata med oss. Du gör du det helt anonymt, och datat använder vi för att förstå mönster i elanvändningen i samhället.

Nyheter

Flexibilitet i elnätet i Uppsala

Flexibilitetspotential i Uppsala

Under hösten har en grupp internationella studenter inom masterkursen Industry applied project in energy technology på Uppsala universitet undersökt flexibilitetspotentialen...

Läs mer