Har du fin-el eller ful-el?

Skulle du själv reagera på en signal som säger till om det är smutsig el i elnätet? 

 

Sagt och gjort vi har skapat en mycket enkel signal som avspeglar om vi importerar “ful el” eller exporterar “fin el” på individnivå.

 

Genom analys av data från Svenska kraftnät så kan vi se om Sverige importerar europeisk elmix (som har mer kolkraft) eller exporterar vår egen “fin el” till resten av Europa. I de fall vi importerar energi så har vi ju i någon bemärkelse en brist på el i Sverige och det skulle ju vara bra om vi minskade användningen så vi slapp importera denna el.