Du visar för närvarande Live-in Smartgrid på solelmässan

Live-in Smartgrid på solelmässan

Medborgarenergigemenskaper på Solelmässan

Joachim Lindborg kommer att representera Live-in Smartgrid under Solelmässan, den 28e oktober (digitalt såklart). Vi kommer diskutera om utmaningarna, ur ett elnäts-perspektiv förstås men inte minst hur viktigt det kan vara för att skapa ett energidemokratiskt samhälle eller med andra ord –medborgarenergigemenskaper-.

 

På live-in känner vi att detta är en mycket spännande ändring som skulle skapa en stor mängd nya aktörer med möjlighet att skruva på balansen i elnäten.

 

Mer om energigemenskaper nedan:

 

Statsekreteraren Sebastian De Toro som tidigare var ordförande i forum för smarta elnät nämnde senast på konferensen om framtidens elnät att energigemenskaper är en viktig lösning för att få bättre effektflexibiltet i elnäten framöver och motverka kapacitesbristen.

 

Power circle har utrett vad alla remissinstanser tycker om denna ganska heta och spännande potatis som ju EU reglerna förordat hårt men som man inte kommit så super långt med här i Svedala.

 

Energimarknadsinspektionen kom i våras med en fantastisk utredning där energigemenskaper delvis utreds och man lämnade den således på remiss under våren.