Du visar för närvarande Dags för mer lokala nät?

Dags för mer lokala nät?

Effekt och energibalans är mer och mer viktigt inte bara på riksnivå utan även i det lokala. Energigemenskaper är en möjlighet att skapa lokala förutsättningar för att lösa detta både i det lokala närområdet men också med möjlighet att stödja hela energisystemet.

Uppsala kommun deltar i EU projektet “COBEN” där man testar och hjälper sådana initiativ framåt. Eneergirådgivarna i uppsala deltar också.

I ny teknik ser vi också debattörer som vill trycka på för att fler sådana lokala initiativ skall premieras Micronät behövs. Vi på Live-in tror ju så klart att detta verkligen kan öka engagemanget för energisystemet och det är så klart mycket spännande om just du som läser detta har en idé eller ett konkret förslag på hur vi kan börja testa detta.