Du visar för närvarande Webbinarium: Mikronätets roll i framtidens energisystem

Webbinarium: Mikronätets roll i framtidens energisystem

Hur ökar vi resiliensen i elnätet genom mikronät på olika nivåer? Och hur kan vi hjälpas åt för att bidra till lösningen bottom up? Redan idag är vi bra på att samarbeta i Sverige men hur tar vi det vidare till att samarbeta kring el och energi? Hur kan vi tillsammans lösa kapacitetsbristen och öka resiliensen för att upprätthålla samhällsfunktioner?

Under webbinariet hör vi talare som behandlar olika systemperspektiv på mikronät och resiliens:

• Internationella perspektivet (teknik och hur man bygger elsystem nerifrån och upp)
• Mikronät för upprätthållande av stadens funktioner i kris• Bostadsrättsföreningar och deras möjligheter med mikronät eller energigemenskaper.
• Hur hemmens utrustning kan designas för att främja energiresiliens.

Webbinariet är indelat i inspirationspresentationer varvat med diskussionsgrupper.