Du visar för närvarande Flexibel elbilsladdning

Flexibel elbilsladdning

Nästan hälften av all publik elbilsladdning i Uppsala skulle kunna förskjutas i tid. Att elbilsförare dessutom säger att det spelar mindre roll exakt när laddning sker innebär att smart styrning av elbilsladdning skulle kunna bidra till att minska belastningen på elnätet under ansträngda perioder. 

Det visar ett nyligen avslutat tvärvetenskapligt examensarbete utfört av Magdalena Wiksten i samarbete med Uppsala Parkerings AB, STUNS Energi och Uppsala Universitet. Magdalena har både intervjuat elbilsförare och analyserat data över hur Uppsala Parkerings laddplatser används i dagsläget. ”Elbilsförare visar en stor vilja att bistå med flexibilitet så länge en lägsta batterinivå kan garanteras inför nästa resa. Men för att nå dit behöver vi både satsa på bättre information och att utveckla tekniska hjälpmedel och incitament framöver.” säger Magdalena. Hela rapporten finns för nedladdning HÄR.