Du visar för närvarande Flex-o-mat – effektutjämning i storkök

Flex-o-mat – effektutjämning i storkök

Att tillaga pannkakor samtidigt som morgondagens lasagne förbereds har visat sig vara något av det mest effektkrävande i Uppsalas skolkök. Eftersom tillredningen av Uppsalas 45 000 offentliga måltider sker ungefär samtidigt kan belastningen på elnätet bli betydande. Går det att med enkla medel tillaga maten mer effektsnålt?

Sedan januari driver STUNS Energi, Skolfastigheter och Måltidsservice projektet Flex-o-mat, som utforskar olika sätt att jämna ut effektanvändningen i storkök. Några av projektets styrkor är att fastighetsägare och verksamhet arbetar tillsammans kring frågan, liksom att vi tittar på både tekniska och beteenderelaterade åtgärder. Detta har skapat ett brett intresse för att följa arbetet, både regionalt och nationellt!

Att mäta är att veta. Genom att mäta effektanvändningen kan vi exempelvis förstå vilka maträtter som är särskilt effektkrävande, eller vilken utrustning som helst inte bör köras samtidigt. Förutom att kartlägga effektanvändningen i fem olika skolkök inom Uppsala kommun har våren fokuserat på lösningar för att öka effektmedvetenheten bland kökspersonal. Inom ett examensarbete har Sebastian Ljungman utvecklat en prototyp som registrerar när olika utrustning används och hur det bidrar till Uppsalas totala elanvändning. Personalen i Tiundaskolans kök har sedan använt prototypen under ett antal veckor.

Under hösten kommer vi att testa hur mycket det går att minska de värsta effekttopparna genom ökad medvetenhet och små förändringar i vardagen, samtidigt som vi undersöker vilka tekniska lösningar som kan bidra till att jämna ut effektuttaget. För visst borde det vara möjligt att mätta 45 000 hungriga magar med pannkaka utan att det går ut över vare sig smakupplevelse, arbetsmiljö eller leveranssäkerheten av el i Uppsala!