Du visar för närvarande Vätgasinspiration i Mariestad

Vätgasinspiration i Mariestad

Vätgasen spås bli en del av lösningen i energiomställningen. Det beror på att den kan fungera till energilagring av el från vind och sol. Mariestads kommun har kommit långt när det gäller användningen av vätgas, och för att inspireras till vätgaslösningar i Uppsala begav sig Live-in dit på ett studiebesök.

Med på resan den 9 november fanns representanter från STUNS, Uppsala Skolfastigheter AB , Region Uppsala Fastighet och service, Region Uppsala regional utveckling, Uppsala Brandförsvar, Uppsala vatten och avfall AB, H2 Cab och studenter från Uppsala universitet.

Dagen startade på Mariestads stadshus där fick projektdeltagarna en genomgång av Gösta Lindmark, Hållbarhetsstrateg på Mariestads kommun. Även Pontus Lundgren, VD för Nilsson Energy som har konstruerat och installerat vätgassystemen i Mariestad, deltog.

Nästa stopp var projektet Kronoparkens förskola. Förskolans tak har solceller som producerar el. Taket är kopplat till ett batteri och kommer även inom kort kunna producera vätgas från den överskottsenergi som solen genererar. Vid behov omvandlas då vätgasen till el och användas för drift och uppvärmning under vinterhalvåret. När hela systemet är på plats innebär det att förskolan kan klara sig utan det lokala elnätet. Investeringen är en del av Mariestads kommuns framtidssatsningar i omställningen till ett fossilfritt och hållbart samhälle.

Kronoparkens förskola

Sista besöket var Mariestads vätgastankstation, som är världens första solcellsdrivna vätgastankstation. Tankstationen har tillkommit genom samarbete mellan Mariestads kommun, Nilsson Energy, Vänerenergi AB, Nel och Västra Götalandsregionen.

Tanka vätgas

Mer om vätgas och Mariestads satsningar:

Fakta om vätgas (pdf)

Hållbar förskola – Mariestads kommun

Världens första fossilfria solcellsdrivna tankstation för vätgas – Mariestads kommun