Du visar för närvarande Flexibilitetspotential i Uppsala

Flexibilitetspotential i Uppsala

Under hösten har en grupp internationella studenter inom masterkursen Industry applied project in energy technology på Uppsala universitet undersökt flexibilitetspotentialen i Uppsala. Genom Live-in Smartgrid kunde kursen matchas med ett behov som fanns hos Uppsala kommun att utreda mer kring flexibilitet.

Ta del av slutrapporten hos Uppsala Universitet