Du visar för närvarande Dansar elbilsägare efter det lokala elnätets pipa?

Dansar elbilsägare efter det lokala elnätets pipa?

Den 9 februari ordnade STUNS, tillsammans med forskargruppen Uppsala Smart Energy Research group, Elektricitetslära på Uppsala universitet och Uppsala parkering, ett studiebesök med fokus på elbilsladdning ur både användar- och systemperspektiv. Vi besökte testladdstolpen på Ångströmslaboratoriet och fick bland annat testa en app för elbilsladdning som tagits fram i samarbete med RISE för att lära sig mer om interaktion med elbilsanvändarna.

Därefter besökte vi Dansmästaren som Uppsala parkering har byggt tillsammans med Uppsalahem. Det är en multifunktionell byggnad som representerar nytänkande på flera sätt, men framförallt på det energitekniska området. I samarbete med STUNS Energi och Uppsala universitet fungerar Dansmästaren som en test-/forskningsstation för praktisk tillämpning av smart energiteknik. På taket finns en stor solcellsanläggning och med hjälp av en avancerad batterianläggning kan den egenproducerade energin användas för att avlasta nätet när många bilar laddas samtidigt. Dansmästaren fungerar även som forskningsstation/testbädd för modern Vehicle-to grid-teknik (V2G) i praktisk användning.

Det blev en dag med många nya spännande insikter och lärdomar, och en spännande bild om framtiden och hur vi kan arbeta med eleffekt i det lokala elnätet.