Du visar för närvarande Hur kan individen bidra med mer effekt till elnätet?

Hur kan individen bidra med mer effekt till elnätet?

Under Almedalsveckan 2023 anordnade projektet seminariet Hur kan individen bidra med mer effekt till elnätet?  

Med hjälp av mobilitetshuset Dansmästaren i Uppsala som ett praktiskt exempel diskuterades hur individer, fastigheter och stadsdelar kan bidra till elsystemet och vara en del i lösningen som så ofta annars endast fokuserar på mer elnät eller mer produktion av el. Det presenterades goda initiativ från aktörer som är i framkant när det kommer till flexibilitet och det diskuterades vilka regelverk och förutsättningar som främjar flexibilitet och innovation. 

Moderator för seminariet var Therese Fernlund från STUNS och med i panelen var Rafael Waters, professor, Uppsala Universitet, Lotta Bångens, vd, Energieffektiviseringsföretagen, Björn Berg, vd, Ngenic, Therese Caesar, ansvarig flexibilitetsmarknad elnät, Göteborg Energi, Caroline Ödin, energistrateg, Fabege, Caroline Törnqvist, avdelningschef för marknadsövervakning och internationella frågor, Energimarknadsinspektionen. 

Eventet startar 4.51.02 in i sändningen.