Du visar för närvarande Inspirationsbesök hos Örebro Bostäder

Inspirationsbesök hos Örebro Bostäder

Den 13 september ordnade projektet ett inspirationsbesök till ÖrebroBostäder AB – ÖBO på temat ”smart stad/smart styrning”. Vi vill med detta skapa en grogrund för innovationssamarbeten genom att sammanföra aktörer som inte annars ses kring en gemensam upplevelse, och med på besöket var personer från Uppsala kommun Skolfastigheter AB, Vasakronan, Vattenfall, Uppsala arenor och fastigheter, Knightec, Uppsala parkering AB och Region Uppsala.

Vi hann med att djupdyka i både Öbos filosofi kring byggnadstekniska installationer som en del i en större helhet, ”maskin”, för en smart stad, besök till Tamarinden, Rosta laddkluster m.m.

Några take aways från dagen:

  •  De ser hela Örebro som en maskin och jobbar för att få ”maskinen” att använda så lite energi (el och värme) som möjligt.
  • Börja i mindre skala och skala upp när ni ser vad som fungerar.
  • I och med prisökningar inom både el och fjärrvärme har det aldrig varit viktigare att ha koll på sina hus.
  • ”Att inte vara aktiv och göra investeringar i smarta lösningar är den största risken.”
  • Klimatnytta = Affärsnytta
  • ”Ni i Uppsala kan göra samma resa!”
  • Syftet med resan är bland annat att hitta en utgångspunkt för vidare samarbeten inom smarta elnät m.m. på hemmaplan och få fram nästa generations testbäddar inom området, t.ex. när fastigheter blir energitjänsteleverantörer i större skala än idag.

Stort tack till gänget på Öbo för ett mycket trevligt och givande besök.