Kollektiv solproduktion

  Så här i vår tider är det så klart spännande för oss solcellsägare att se hur mycket vi producerar men hur mycket gör vi

Dags för mer lokala nät?

Effekt och energibalans är mer och mer viktigt inte bara på riksnivå utan även i det lokala. Energigemenskaper är en möjlighet att skapa lokala förutsättningar

Nya affärsmodeller i elnätet

Project NEMoGrid is looking for respondents for an online survey to explore the preferences of innovative business models for the integration of distributed energy resources

Installation av realtidsmätare

Installation av realtidsmätare Tillsammans med Upplands Energi har vi uppgraderat ett flertal kunder. Detta gör att Live-in smartgrid kan få tillgång till högupplöst anonymt mätdata

Live-in Smartgrid på solelmässan

Medborgarenergigemenskaper på Solelmässan Joachim Lindborg kommer att representera Live-in Smartgrid under Solelmässan, den 28e oktober (digitalt såklart). Vi kommer diskutera om utmaningarna, ur ett elnäts-perspektiv

Har du fin-el eller ful-el?

Har du fin-el eller ful-el? Skulle du själv reagera på en signal som säger till om det är smutsig el i elnätet?  Sagt och gjort