Installation av realtidsmätare

Installation av realtidsmätare Tillsammans med Upplands Energi har vi uppgraderat ett flertal kunder. Detta gör att Live-in smartgrid kan få tillgång till högupplöst anonymt mätdata

Live-in Smartgrid på solelmässan

Medborgarenergigemenskaper på Solelmässan Joachim Lindborg kommer att representera Live-in Smartgrid under Solelmässan, den 28e oktober (digitalt såklart). Vi kommer diskutera om utmaningarna, ur ett elnäts-perspektiv

Har du fin-el eller ful-el?

Har du fin-el eller ful-el? Skulle du själv reagera på en signal som säger till om det är smutsig el i elnätet?  Sagt och gjort