Live-in Smartgrid har som mål att det ska finnas infrastruktur och testmiljöer för att snabbt och lätt skapa intressanta tester inom smarta elnät. Tillsammans med företag, privatpersoner, elbilsägare och andra elanvändare driver vi på omställningen till ett hållbart samhälle. Projektet är ett samarbete mellan Sustainable Innovation och Stuns Energi.

Vi som driver Live-in Smartgrid

Sustainable Innovation är ett icke-vinstdrivande företag som driver projekt och initiativ för ett mer resurseffektivt samhälle med hållbar tillväxt. Projekten drivs tillsammans med medlemsföretag, näringsliv, myndigheter och akademi.

STUNS Energi är en stiftelse som stödjer innovationer och entreprenörskap och driver projekt i skärningspunkten mellan universitet, näringsliv och samhälle. Stiftelsen arbetar för att utbud och efterfrågan av hållbara energi- och miljölösningar ska mötas.

Våra partners

För att starta upp Live-in Smartgrid har vi samlat ett gäng spännande aktörer – behovsägare, fastighetsägare och systemleverantörer. På sikt vill vi koppla på ännu fler aktörer som tillför nya aspekter och lösningar på vad som är framtidens smarta energisystem. Kontakta oss om du vill vara med i projektet!